Warsztaty

UWAGA! Niestety obecnie miejsca na warsztaty zostały wyczerpane. Prawdopodobnie zostaną zwiększone limity, informacja ta będzie dostępna na stronie Konferencji i stronie Facebook Konferencji.

 

Uczestnik konferencji (aktywny i bierny) będzie miał możliwość wzięcia udziału w jednym z 7 warsztatów (liczba miejsc na poszczególne warsztaty ograniczona). Proponowane tematy warsztatów:

 • Diagnostyka pedobarograficzna w procesie planowania oraz oceny skuteczności terapii
  • Celem głównym warsztatu jest nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu diagnostyki pedobarograficznej oraz jej zastosowań w procesie planowania i oceny efektów terapii.

   Treści:

  • Funkcja podporowa stopy – normy w rozkładzie obciążeń
  • Stabilmetria w ocenie posturalnej
  • Analiza dynamiczna w procesie analizy biomechanicznej narządu ruchu
  • Diagnostyka pedobarograficzna w procesie rehabilitacji
 • Trening funkcjonalny- podejście do usprawniania przez ruch (prowadzący mgr Paweł Krótki body-work.pl);
  • Celem warsztatu jest ukazanie jednej z najbardziej podstawowych form terapii funkcjonalnej opartej na ruchu. Współczesne podejście fizjoterapii, oparte często na manualnej pracy w warunkach biernego leżenia na kozetce, co raz częściej zwraca się ku różnorodnym formom aktywnego usprawniania, tj. trening funkcjonalny czy trening medyczny. Działania te nie tylko przyspieszają efekty pracy manualnej, lecz wpływają również na jego długofalowe utrzymanie ze względu na swój głęboki wpływ na poprawę zakresów ruchomości, wzorców ruchowych i rozwój siły mięśniowej.
 • Wspomagające postępowanie osteopatyczne u dzieci z problemami ze strony układu trzewnego i odpornościowego;
 • Osteopatia wisceralna w kontekście regulacji układu autonomicznego (prowadzący Albert Służewski – osteopata, Marcin Sowa – osteopata);
  • W czasie warsztatu zostanie zaprezentowane jak można wspomóc regulacje układu autonomicznego. Omówione będą zagadnienia związane z nerwem błędnym z punktu widzenia osteopaty zarónow podejście klasyczne i nowoczesne. Uczestnicy będą mogli poznać zastosowanie technik bezpośrednich i pośrednich i ich związek z regulacją autonomicznego układu nerwowego.
 • Podstawy diagnostyki i fizjoterapii zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego (prowadzący: mgr Jagoda Goślińska Katedra Reumatologii i Rehabilitacji, Klinika Rehabilitacji UM Poznań);
 1. Część teoretyczna:
 1. Budowa anatomiczna systemu skroniowo-żuchwowo-gnykowego.
 2. Biomechanika stawu skroniowo-żuchwowego.
 3. Możliwości leczenia systemu skroniowo-żuchwowo-gnykowego w ramach fizjoterapii.

      II. Część praktyczna:

 1. Ocena kliniczna systemu skroniowo-żuchwowo-gnykowego

a. Ocena najważniejszych mięśni systemu skroniowo-żuchwowo-gnykowego,

b. Ocena ilościowa i jakościowa ruchów w stawach skroniowo-żuchwowych,

c. Oglądanie jamy ustnej (ocena uzębienia, przyzębia, błony śluzowej policzków i języka),

d. Ogólna ocena postawy ciała.

2. Fizjoterapia w leczeniu zaburzeń systemu skroniowo-żuchwowo-gnykowego

a. Techniki manualne stosowane w obrębie mięśni żucia,

b. Techniki manualne stosowane przy zaburzeniach ruchomości stawów skroniowo-żuchwowych,

c. Podstawowe ćwiczenia wykorzystywane przy zaburzeniach systemu skroniowo-żuchwowo-gnykowego.

 • Ocena funkcjonalna kończyny górnej oraz podstawowe elementy terapii (prowadzący: dr n. med. Ewa Bręborowicz, dr n. med. Marta Jokiel, dr n. med. Izabela Olczak, zespół fizjoterapeutów z Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki, UM Poznań; 
  • Warsztat składa się z dwóch części: części diagnostycznej oraz części terapeutycznej. W części diagnostycznej przedstawione zostanie badanie funkcjonalne oraz jego analiza dla stawu ramiennego, stawu łokciowego oraz nadgarstka. W tej części szczególna uwaga zostanie zwrócona na analizę badania oraz jego różnicowanie z innymi dysfunkcjami i schorzeniami kończyny górnej. W części terapeutycznej zostaną zaprezentowane podstawowe techniki i metody terapii z pacjentem, ze szczególnym uwzględnieniem grupy pacjentów pooperacyjnych (mięśni pierścienia rotatorów, niestabilność stawu ramiennego,  obniżenia przyczepu prostowników w łokciu tenisisty, przykurcz Dupuytrena, złamania kości łódeczkowatej, urazy ścięgien).
   W części terapeutycznej omówione zostaną przykładowe aplikacje metody kinesiotaping i ich praktyczne zastosowanie w gabinecie. Uczestnicy będą mieli okazję wypróbować przedstawione techniki oklejania i porównać ich działanie na przedstawionych przypadkach klinicznych.
   Przedstawione techniki diagnostyczno-terapeutyczne uzupełnione zostaną komentarzem własnych doświadczeń. Uczestnicy szkolenia samodzielnie wykonają badanie barku, łokcia i nadgarstka oraz prezentowane techniki terapii.
 • Badanie funkcjonalne i planowanie strategii  leczenia problemu bólowego kręgosłupa lędźwiowego (prowadzący: dr Ernest Wiśniewski);
 • Bóle krzyża  czyli objawy bólowe zlokalizowane  w obszarze lędźwiowo-krzyżowym  mogą mieć różną lokalizację zarówno pod względem regionu jak i zajętych struktur i mogą dotyczyć:  struktur stawowo-więzadłowo –mięśniowych kręgosłupa lędźwiowego, struktur nerwowych  ale również stawów krzyżowo- biodrowych i stawu biodrowego.  W trakcie warsztatu zostanie przedstawione modelowe badanie funkcjonalne różnicujące objawy w zależności od regionu i struktury na podstawie interpretacji zachowania się objawów w wywiadzie i w trakcie analizy ruchu.