Informacje

Miejsce:

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego przy ul. Przybyszewskiego 37a.

Język konferencji:

Polski.