Program Konferencji

Wykłady otwierające Konferencję:

 

„Rola fizjoterapeuty w świetle nowej ustawy o zawodzie fizjoterapeuty – korzyści i zagrożenia”

Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski

 

„Współpraca fizjoterapeuty z lekarzem ortopedą – dobre i złe wzory”

Prof. dr hab. Tomasz Kotwicki

 

Planowane sesje w trakcie konferencji:

1. Fizjoterapia w ortopedii

  2. Fizjoterapia w neurologii

3. Fizjoterapia w pediatrii

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY