Prelegenci

 

 

Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski

Kierownik Katedry Reumatologii i Rehabilitacji UM w Poznaniu, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Reumatologii. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Tomasz Kotwicki

Kierownik Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej UM w Poznaniu. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment

 

 

 

 

Dr hab. Maciej Krawczyk

Pierwszy Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów na co dzień jest pracownikiem Zakładu Rehabilitacji w Pediatrii i Neurologii (AWF Warszawa), kierownikiem i prowadzącym ponad 100 szkoleń z zakresu fizjoterapii w neurologii. Jest terapeutą NDT-Bobath i PNF. Współpracuje z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami  (Fundacja Udaru Mózgu, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową i inne).

 

 

 

Prof. dr hab. Jakub Taradaj

Pan Profesor jest, Dziekanem Wydziału Fizjoterapii oraz  Kierownikiem Katedry Podstaw Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Naukowe zainteresowania  dotyczą leczenia fizykalnego ran, limfologii (terapia obrzęku limfatycznego), nowoczesnych metody fizykoterapeutycznych. Członek wielu towarzystw naukowych min.: z-ca przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Limfologicznego, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego  i Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

 

 

Dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa

Pani Docent jest Kierownikiem Zakładu Rehabilitacji Leczniczej przy Katedrze Fizjoterapii ŚUM Katowice. Zainteresowania i dorobek naukowy Pani Docent dotyczą oceny funkcjonalnej i zaburzen wzorców postawy i chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Terapeuta nowoczesnych metod usprawniania dzieci z zaburzeniami neurologicznymi (NDT-Bobath, NDT-Bobath dla dorosłych).

 

 

 

Dr hab. Anna Lubkowska prof. PUM

Kierownik Zakładu Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej PUM w Szczecinie. Zakres zainteresowań Pani Docent dotyczy: mechanizmu termoregulacji i zmian metabolicznych przy zastosowaniu temperatur kriogenicznych w zabiegach kriostymulacji ogólnoustrojowej; zmian biochemicznych i funkcji fizjologicznych organizmu pod wpływem wysiłku fizycznego, treningu sportowego.

 

 

 

mgr Ernest Wiśniewski

Pan dr jest Wiceprezesem Krajowej Rady Fizjoterapii, członkiem zarządu Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Ortopedycznej Terapii Manualnej OMT-Poland. Wykładowca i instruktor terapii manualnej, PNF. Prowadził również szkolenia za granicą: analiza zaburzeń chodu (Korea Płd), badania kręgosłupa szyjnego i obręczy barkowej (Litwa).

 

 

 

Dr Tomasz Stengert

Jest specjalistą w rehabilitacji medycznej, a także w ortopedii i chirurgii urazowej. W Klinice Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Wiktora Degi w Poznaniu prowadził w drugiej połowie lat 90-tych oddział diagnostyki i leczenia schorzeń kręgosłupa. W 1996 roku powołał do życia polską filię Międzynarodowego Instytutu McKenziego (The McKenzie Institute Poland).

 

 

 

 

 

Lek. Med. Marek Mularczyk

Osteopata, absolwent Niemieckiej Akademii Medycyny Osteopatycznej. Specjalista leczenia bólu, anestezjologii i intensywnej terapii. Jest jednym z założycieli Akademii Osteopatii. Specjalista leczenia bólu.

 

 

 

 

Dr Anna Żurowska

Wykładowca w Katedrze Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wykładowca i tłumacz w Akademii Osteopatii. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń podyplomowych z medycyny osteopatycznej.
W latach 2009-2010 jako jedna z czterech osób z całego świata została zaproszona do współpracy z Międzynarodowym Komitetem Paraolimpijskim w ramach projektu Classification Advisory Group w pływaniu. Trener pływania II klasy i instruktor pływania osób niepełnosprawnych.