Organizacje partnerskie

 
Studenckie Koło Naukowe Open Physiotherapy
 
Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii Kończyny Górnej
 
Studenckie Koło Naukowe Ortopedii