Naukowy

 

Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski – przewodniczący (UM Poznań)

Prof. dr hab. Tomasz Kotwicki (UM Poznań)

Prof. dr hab. Leszek Romanowski (UM Poznań)

Prof. dr hab. Marek Jóźwiak (UM Poznań)

Prof. dr hab. Jolanta Jaworek (CM UJ Kraków)

Prof. dr hab. Barbara Steinborn (UM Poznań)

Prof. dr hab. Jakub Taradaj (AWF Katowice)

Dr hab. Marcin Żarowski (UM Poznań)

Dr hab. Jacek Kaczmarczyk prof. UM (UM Poznań)

Dr hab. Piotr Leszczyński Prof. UM (UM Poznań)

Dr hab. Przemysław Lisiński Prof. UM (UM Poznań)

Dr hab. Anna Straburzyńska-Lupa prof. AWF (AWF Poznań)

Dr hab. Joanna Rosińczuk Prof. UM (UM Wrocław)

Dr hab. Andrzej Nowakowski (UM Poznań)

Dr hab. Łukasz Kubaszewski (UM Poznań)

Dr hab. Anna Lubkowska Prof. UM (PUM Szczecin)

Dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa (ŚUM Katowice)

Dr hab. Maciej Krawczyk (AWF Warszawa)

dr hab. Małgorzata Ogurkowska prof. AWF (AWF Poznań)